Ko Tu dari tad, kad neviens neskatās?

„Par cilvēka godprātu nevar spriest pēc tā, kā viņš izturas brīdī, kad visu acis ir pievērstas viņam. Godprāts parādās tad, ja tu rīkojies godīgi, kad neviens uz tevi neskatās.”

/Stormija Omaršana/

Solījums uz mūžu.

„Laulība ir Dieva izveidotas attiecības, kurās vīrietis un sieviete atdod sevi viens otram radikālā, absolūtā veidā. Tam vajadzētu būt mīlestības piedzīvojumam visa mūža garumā.”

/Nikijs un Sīla Lī/

Nākotne

„Pagātne nedrīkst kļūt par mūsu apmešanās vietu, bet avotu, no kura varam pasmelt atziņas savai tagadnei. Dieva vārds mūs mudina aizmirst to, kas ir pagājis un tiekties pēc tā, kas priekšā, dzīties "pretim mērķim goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū".”

/Stormija Omaršana/

Laulāto draugu nevajag pārveidot

„Pirmā mācība laulībā ir pieņemt savu vīru vai sievu tādu, kāds viņš ir, nevis mēģināt viņu pārveidot par tādu, kādu bijām iecerējuši.”

/Nikijs un Sīla Lī/

Laulība

„Laulība – tas ir tad, kad divi cilvēki tiek savienoti kopā, lai kļūtu par vienu, un tāpēc tās ir vistuvākās un visintīmākās attiecības, uz kādām viens cilvēks spējīgs.”

/Nikijs un Sīla Lī/

Nepaliec tumsā

„Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.”

/Ef.5:13/

Par ko īsti stāsts?

„Stāsts nav par to, kā atrast savu īsto, bet par to, kā kļūt par šo īsto cilvēku tam, kuru tu gaidi.”

/Džefersons Betke/

Kad mīlestība nepieciešama visvairāk?

„Mīli mani tad, kad es to vismazāk esmu pelnījis, jo tieši tad man mīlestība ir visvairāk nepieciešama.”

/Zviedru sakāmvārds/

Patiess prieks

„Es dažkārt domāju, vai visas baudas nav kā aizvietotājs patiesam priekam!”

/K. S. Lūiss/

Lai kas ilgtu mūžīgi...

„Ja vēlies, lai kaut kas ilgtu mūžīgi, tu pret to izturies savādāk. Tu to glabā un sargā. Tu tam nedari pāri. Tu to neuztver par kaut ko pašsaprotamu vai parastu. Ja tas kļūst nespodrs, tu to pulē, līdz tas atkal spīd kā jauns. Tas kļūst par kaut ko ļoti īpaši, jo tu to tādu padarīji. Ar katru nodzīvoto brīdi tas kļūst aizvien skaistāks un dārgāks.”

/F. Bertons Hovards/

Vilšanās un piedošana

„Zinot to, cik ļoti paši sevi mīlam, mēs tik un tā reizi pa reizem sevī viļamies, tad kāpēc esam tik pārsteigti, kad mums vilties liek kāds cits?”

/T.D. Džeiks/

„Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.”

/Kol 3:13/

Laulības mērķis

„Laulības mērķis nav domāt vienādi, bet domāt kopā.”

/Roberts C. Dodds/

Miers

„Kad abiem cilvēkiem ir miers ar Dievu, viņiem būs arī miers vienam ar otru!”

/Francis un Liza Čeni/

Pārstāj raizēties

„Mēs vienmēr kāda skatījumā būsim neglīti, garlaicīgi vai vienkārši ne pietiekami labi. Pārstāj raizēties par to, ka kāds nav ieraudzījis tavu vērtību, kad Dievs nemaz nav vēlējies, lai esi kopā ar šo cilvēku.”

/Autors nezināms/

Tu esi oriģināls

„Dzīvē mēs cīnāmies ar domām, ka gribam būt vērtīgi, gribam būt pieņemti, gribam būt apbrīnoti, mēs vēlamies dzīvi, kurai ir nozīme! Un Dievs saka – Tev ir nozīme! Es neradīju nevienu citu tādu, kāds esi Tu. Tu neesi kopija! Tu tāds esi tikai viens un īpašs, Dieva oriģināls!”

/Louie Giglio/

Kur Tu meklē mīlestību?

„Šī paaudze nebūtu tik salauzta, ja mēs pārstātu meklēt mīlestību visur, izņemot pie Dieva. Meklē savu drošību Dievā!”

/Autors nezināms/

Mīlestība un patiesība

„Mīlestība bez patiesības ir sentimentalitāte; tā mūs pabalsta, taču tā mums neļauj ieraudzīt mūsu pašu nepilnības. Patiesība bez mīlestības ir skarba; tā mums sniedz informāciju, bet tādā veidā, kurā mēs to nespējam sadzirdēt.”

/Timotijs Kellers „Laulības nozīme (The Meaning of Marriage)”/

Kam Tu tici?

„Par visu vairāk es gribētu, lai pasaulē beidzas karš un meitenes pārstāj ticēt Cosmopolitan padomiem”

/Inese Liepiņa/

Klātbūtne

„Klātbūtnes dāvana ir reta un skaista dāvana. Atnākt – bez jebkādas pašaizsardzības, bez izklaidības – un būt pilnībā klātesošam.”

/Stasija Eldredža/

Īsta mīlestība

„Redziet, īsta mīlestība dīgst ziedošanās augsnē, raisās padevīguma dārzā un nobriest tādā laulībā, kurā viens otru uzskata augstāku par sevi. Mīlestība kļūst par īstu mīlestību tikai tad, ja tās dēļ jums ir bijis kaut kas jāziedo.”

/Kriss Valotons/

Sievietes sirds ilgas

„Ieklausieties sievietes sirds ilgās: viņa grib ne tikai, lai viņu ievēro, - viņa grib, lai pēc viņas alkst. Viņa vēlas tikt aplidota. "Es vienkārši gribu būt kādam pirmajā vietā", man sacīja kāda draudzene, ap trīsdesmit gadus veca. Un sievietes bērnības sapnis par bruņinieku mirdzošās bruņās, kurš ierodas viņu glābt, nav nekādas meitenīgas fantāzijas; šis sapnis ir ietverts sievietes sirds būtībā; tā ir dzīve, par kuru viņa zina, ka ir tai radīta.”

/Džons Eldredžs/

Kas nav mīlestība?

„Mīlestība nav elpas trūkums, tā nav satraukums, tā nav nebeidzamas kaisles solījumu neapturamā plūsma, tā nav vēlme katru mīļu brīdi pāroties, tā nav gulēšana nomodā un iztēlošanās, ka viņš noklāj skūpstiem katru tavas miesas pleķīti. Nesarksti, es tev saku patiesību. Tā ir vienkārši „iemīlēšanās”, tā katram muļķim pa spēkam. Mīlestība pati ir tas, kas paliek pāri pēc tam, kad iemīlēšanās izplēnējusi... Mums ar tavu māti paveicās, mūsu saknes pazemē saauga kopā, un, kad skaistie ziediņi no zariem bija nobiruši, mēs sapratām, ka esam viens koks, nevis divi.”

Abpusējs seksuāls apmierinājums

„Abpusējam seksuālam apmierinājumam nav vajadzīga vienlaicīga kulminācija. Mūsdienu filmu iespaidā daudzi pāri sāk laulības dzīvi ar priekšstatu, ka „ikreiz, kad mums būs sekss, mēs abi reizē piedzīvosim kulmināciju un jutīsimies kā debesīs”. Patiesībā pāriem reti ir kulminācija vai orgasms vienlaicīgi. Svarīgi ir, lai jūs abi nonāktu līdz kulminācijai jeb izbaudītu orgasmu, bet tam nav jānotiek vienlaikus.”

/Gerijs Čepmens „Kaut es to būtu zinājis pirms kāzām!”/

Mīlestība nav tikai sajūtas

„Mīlestība nav tikai sirsnīgas sajūtas, bet tā ir pastāvīga vēlme nodoties mīļotā cilvēka labā, cik vien tas ir iespējams.”

/K. S. Lūiss/

Iekāre

„Iekāre nekad netiek pabarota, jo tai nekad nav gana. Iekāre nozog prieku, radot nebeidzamu neapmierinātību, kas nemitīgi meklē pēc kā jauna. Iekārē nav prieka, jo tā nav apmierināma.”

/Heath Lambert/

„Jā” vērtība

„Ikreiz, kad saki kaut kam – jā, tevis kļūst mazāk kaut kam citam. Pārliecinies, ka tavs „jā” ir tā vērts.”

/Louie Giglio/

Vērtīgākā dāvana

„Visvērtīgākā dāvana, kuru vari otram šodien uzdāvināt ir Tava piedošana.”

/Krists Kalniņš/

Rētas ir daļa no mūsu stāsta

„Kāpēc Dievs nepaņēma prom rētas? Tāpēc, ka tās pauda ļoti spēcīgu stāstu. Jēzus neapsedza Savas rētas. Tās bija dziedinātas brūces. Mūsu rētas ir liecība pasaulei. Tā ir daļa no mūsu stāsta. Dziedētas brūces ir pierādījums tam, ka Dievs mūs ir atjaunojis!“

/Louie Giglio/

Kāda ir mīlestība?

„Mīlestība ir dodoša. Tā ir gatavība ziedot sevi, savu laiku, enerģiju, vēlmes. Tā ir savas dzīvības atdošana par otru. Tā ir sevis noliegšana, un otra nostādīšana augstāk par sevi. Tā ir vēlme otram sniegt vislabāko, neskatoties uz cenu, ko tas izmaksās. Tā nav balstīta uz emocijām, ne arī uz tā, ko mums pretī var otrs sniegt, ne arī uz tauriņiem vēderā. Mīlestība ir īsta. Tā ir pastāvīga, bez nosacījumiem, mūžīga, patiesa, pacietīga un laipna.“

/Alyssa Joy Bethke/

Tiem, kuri ir vieni attiecības ar Dievu pašlaik ir vissvarīgākās

"Tiem, kuri ir vieni – jūsu attiecības ar Dievu pašlaik ir vissvarīgākā lieta priekš jūsu laulības, jo tam būs nozīmē tajā, kādu cilvēku jūs apprecēsiet!"

/Lisa Chan/

Seks -divu cilvēku savienošanās vienā būtnē, atkal un atkal izbaudot mīlestību.

"Seksā vīrietis un sieviete tiek sakausēti kopā visdziļākajā veidā, tā ir divu cilvēku savienošana vienā būtnē. Ķermenis un dvēsele, fiziskais un garīgais, jo nav iespējams abus atdalīt. Sanāk, ka tas ir daudz nozīmīgāks skats uz seksu nekā pasaule to definē. Pasaule saka: "Tas ir spēle, bioloģija. Kas tur liels?" Bet Dievs saka: "Nē, pagaidi. Tas ir daudz kas vairāk. Tā ir divu cilvēku saplūšana vienā būtnē atkal un atkal izbaudot un izsakot savu mīlestību vienam pret otru caur savu seksualitāti."

/Džons Marks/

Pārbaudi savu mīlestību

"Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas"

/1. Korintiešiem 13:4-8/

Kur atrodas pagātne?

"Cilvēki saka: "Atstāj savas problēmas pagātnē." Bet kur atrodas pagātne? Vai tā ir kāda cita pasaule starp laiku un mūžību? Nē. Pagātne ir mūsos. Vienīgais veids, kā mēs varam atstāt savas pagātnes sāpes un grēkus, ir atdot tos Kristum. Jo pagātni nevar aizmirst, to var vienīgi piedot un atpirkt."

/F.Frangipane/

Ko tu dari ar savām bailēm?

"Ja tu no kaut kā baidies, atdod šo lietu Dieva rokās un lūdz lai Viņš tev palīdz to atrisināt. Baidīties nozīmē turēt lietas pašam savās rokās; ticēt nozīmē atdot visu Dieva rokās."

/E.S.Jones/

Brīvība

"Tik bieži mēdz teikt, ka apprecoties beidzas tā jaunības brīvība. Es neesmu sapratusi šo apgalvojumu. Jo tieši apziņa, ka kopā ar savu vīru es pavadīšu visu savu dzīvi, dod tādu brīvību! Tā ir brīvība neizlikties, brīvība nekautrēties. Brīvība no lauztas sirds, izjukušu attiecību dēļ. Tajā pat laikā tā ir brīvība mainīties, pielāgoties, sastiķēties, lauzt egoismu... Tieši tā. Ne pienākums, bet brīvība.

Ja nolemju būt kopā, tad apprecos.

"Ja esmu kopā ar cilvēku, tad kopā. Nevis partnerattiecībās vai kā, un pat nezini, kā cilvēku stādīt priekšā. Ja esmu izlēmis būt kopā, tad es apprecos un mums ir ģimene. Man patīk vārds ģimene, tas varbūt ir ļoti arhaisks, bet tā es redzu pasauli. Un man nepatīk tā gaisā esošā sajūta."

/K.Kazāks/

Laulība - daudz skaistāk kā filmās rāda.

"Laulības būtību šķiet var piedzīvot tikai esot laulībā. Dieva svētītā savienībā. Un varu teikt tikai vienu - tas viss ir daudz skaistāk un brīnišķīgāk kā rāda amerikāņu filmās! :):):) Izbaudiet kāzu dienu un lai šī diena ir pirmā skaistākā diena jūsu laulībā (Jo būs daudz skaistāko dienu un šī būs pirmā no tām)."

/Laura Podziņa/

Tu esi skaista!

"Šodien atcerējos, ka gribēju līdz kāzām notievēt. Tāpēc tagad visu laiku izvairos no lietām, kas padara mani resnu – svariem, spoguļiem un fotogrāfijām. Bet, ja nopietni - ja ir vēl kādas tādas meitenes, kā es, kuras diētu nespēj ievērot ilgāk par vidēji divām stundām, tad es gribēju pateikt, ka Jūs visas esat dikti skaistas un kāds Jūs noteikti mīl un mīlēs tādas, kādas esat. Un, ja kāds Jums kādreiz apgalvos pretējo, tad zvaniet man, aiziesim par spīti šamam kopā uz kādu fāstfūdu.

Ģimene ir vislabākās zāles.

"Ģimene ir vislabākās zāles pret vientulību, garlaicību un nedrošību. Tas, ko tu iegūsti no ģimenes, ir daudz vairāk, nekā jebkurš cits no elku dieviem jebkad varētu piedāvāt. “Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam, trīsvienīgajam Dievam. “ Dzīsimies nevis pēc elkiem – slavas, varas, baudas, naudas, bet pēc stiprām ģimenēm, jo tieši stipras ģimenes veidos stipru Latviju!"

/māc.Roberts Otomers/

Festivāla "Mīlestība nav mirusi" vērtība.

"Valmieras valsts ģimnāzija. Šajā skolā notika festivāls Mīlestība nav mirusi. Nezinu kāda ir skolas ikdiena šeit, bet notikumi festivāla laikā šeit iespaidīgi bijuši. Sāpīgi dzirdēt ka jauniešiem tik ļoti smagas dzīves un daudz problēmu ģimenēs, attiecībās, bet liels prieks ka viņi šeit ar to varēja dalīties, lai saņemtu palīdzības, dzirdētu profesionāļu ieteikumus. Kopā dziedājuši, sportojuši, priecājušies, ēduši, Dievu lūguši un izmainījušies. Iespaidīgs un vērtīgs laiks šeit pavadīts festivālā "Mīlestība nav mirusi".

Hormonālas laulības.

"Kāpēc tik daudz pāru šķiras? Tāpēc, ka literatūrā un medijos runā tikai par hormonālām laulībām, kas ir slēgtas uz dzimumdziņu pamata. Seksualitāte ir ļoti svarīga, bet ir izpētīts, ka hormonālā mīlestība ilgst vienu līdz piecus gadus, un tad ir jautājums, kas šo pāri vieno pēc tam. Partnerība nav tikai hormonālā mīlestība, kad tev fiziski ar šo vīrieti ir labi gultā, bet kaitina, kā viņš staigā, ēd un runā.Tas nav normāli."

/Dagmāra Beitnere-Le Galla - LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece/

Es gribu sev vīru.

"Kad vidusskolā man klasesbiedri jautāja: „Kāpēc tev nav puisis jeb draugs?” Es parasti atbildēju: „Es negribu draugu vai puisi. Es gribu sev vīru." Tagad varu pasmaidīt un teikt pavisam droši, ka tajā brīdī, kad mēs savus svarīgākos un lielākos sapņus pa īstam noliekam Dievam pie kājām un uzticam tos Viņam, tad Viņš arī dod. Viņš dod pašu labāko un piemērotāko."

/Gunta Rišķe/

Kā cīnīties ar pornogrāfiju un masturbēšanu.

"Pornogrāfijai un masturbēšanai pievēršas, lai remdētu sāpes - varbūt vientulību, mazdūšību, atraidījumu vai bailes. Ir kaut kas dziļāks par acīmredzamo iekāri. Mums jāķeras pie pašām saknēm, jālūdz Dievam tikt galā ar to, kas mums neļauj cīnīties ar kārdinājumu."

/Rendijs Elkorns/

"Momentlīme", kas savieno uz mūžu.

"Kāzu naktī, pirmo reizi pārguļot, starp puisi un meiteni izveidojas īpaša saikne, jo smadzenēs abiem ierakstās informācija, ka viņš ir tavējais. Divas pusītes savienojas vienā. Šī neredzamā saikne ir tik stipra, ka savieno divus cilvēkus uz visu mūžu. Tāpēc puišiem tik ļoti gribas, ka sieva pieder tikai viņam un neviens cits viņai nav pieskāries. Šī ir atbilde, kāpēc abiem vajag sagaidīt savu īsto cilvēku. Ja seksuālās attiecībās sāk ar citu, ir ļoti smagi izšķirties. Līdzībās runājot, sekss salīmē tik cieši, kā "Moment" līme divas papīra lapas.

Ceļš projām no laimīgas laulības.

"Dzīvošana kopā līdz laulībām ir drošs ceļš nevis uz laimīgu laulību, bet projām no tās. Tā darbojās uz vienu roku ar vīriešu nevēlēšanos uzņemties atbildību, vienlaicīgi baudot it kā laulības labumus un paralēli meklējot, vai negadīsies kāds gardāks ‘kumosiņš’. Varam jau skandināt nodrillēto ‘patiesai mīlestībai papīrs nav vajadzīgs’, bet varam to izteikt arī pēc būtības kā – ‘es tevi nemīlu tik ļoti, lai apņemtos rūpēties par tevi līdz mūža beigām.’ Punkts."

/Guntars Baikovs/

Erotiskas domas pareizā virzienā.

"Pornogrāfija atņem daļu no mūsu cilvēciskuma un patiesa seksuāla piepildījuma. Sievietes kļūst par uzbudināmiem objektiem, lai pēc tam tās apmierinātu vīriešu seksuālās vēlmes. Mūsdienās, ņemot vērā to, ko var redzēt uz reklāmu stabiem, žurnālos un filmās, vīriešiem ir grūti pilnībā izvairīties no uzbudinošām domām. Laulības dēļ ir svarīgi visas erotiskās domas vērst sievas virzienā."

/Nikijs un Sīla Lī/

Slepenākā noslēpuma izpaušana.

"Atrašanās otra cilvēka priekšā kailam parāda vai simboliski demonstrē pilnīgu godīgumu, pilnīgu uzticēšanos, pilnīgu atdošanos un nodošanos, un, ja līdz ar ķermeni nav atkailināta arī sirds, tad visa darbība ir meli un ņirgāšanās. Tas kļūst par iesaistīšanos absurdā un traģiskā pretrunā: ķermeņa atdošana, bet sevis paturēšana. Privātā saskarsmē ķermeņa atklāšana ir kā sava slepenākā noslēpuma izpaušana: pēc tam vairs nav, kur atgriezties, nevar izlikties, ka noslēpumu zinu tikai es.

Nepadodieties, tas ir tā vērts

"Es esmu dzīvs piemērs tam, ka tas IR tā vērts! Pagāja diezgan ilgs laiks, līdz es Joakimu satiku, bet šī gaidīšana atmaksājās par visiem 100%. Esam ļoti laimīgi kopā! Un vēl – atļaušos būt tieša un godīga – mums bija pasaulē romantiskākā un skaistākā kāzu nakts. Un apziņa, ka es to daru ar savu vīru, un tā ir mana pirmā reize, ir vienkārši neaprakstāmi brīnišķīga! Mīļie jaunieši, lūdzu nepadodieties šīs pasaules kārdinājumiem. Sagaidiet savu īsto, jo tas ir tas, ko Dievs vēlas priekš jums! Un Viņš nedod saviem bērniem sliktas dāvanas!

Pamats stiprai laulībai.

"Stipras laulības pamatā ir stipra draudzība. Pat labas draudzības izjūk, ja nav pozitīvi bagātinātas un saturētas kopā. Regulārs laiks, ko pavadām kopā ik nedēļu un gadu, ir pirmais ieguldījums, kas nepieciešams, lai mūsu draudzība augtu. Tas dos stingru pamatu stiprai laulībai."

/Nikijs un Sīla Lī/

Dievs lieto tiešus apzīmējumus

Šajā netikumības un izlaidības gadsimtā mums, gluži kā mūsu Debesu Tēvam, ir jāizvairās no rupjībām, tomēr mums gudri, drosmīgi un tieši jārunā par seksuālās tuvības (kas tiek īstenota saskaņā ar Dieva nodomiem) priekiem un skaistumu, kam viņš radīja gan mūs, gan mūsu vēlmes.

Laulība - vistuvākās un visintīmākās attiecības.

Laulība - tas ir tad, kad divi cilvēki tiek savienoti kopā, lai kļūtu par vienu, un tāpēc tās ir vistuvākās un visintīmākās attiecības, uz kādām vien cilvēks ir spējīgs. Daži varētu iebilst, ka vecāku un bērnu attiecības ir tuvākas, kā pamatojumu minot to, ka bērna dzīve sākas tieši mātē. Tomēr veselīgās vecāku un bērnu attiecībās, bērniem atstājot vecāku ligzdu, lai veidotu savas mājas, notiek pakāpeniska šķiršanās, un bērni kļūst arvien patstāvīgāki. Ar attiecībām laulībā ir tieši otrādi. Divi cilvēki, kas reiz bija svešinieki, satiekas un vēlāk apprecas.

Kāzu diena ir tikai sākums.

"Kāzu diena ir tikai sākums. Ja pie laulības strādā, tad vienotība kļūst arvien ciešāka, sekss kļūst arvien karstāks, ikdiena arvien mierpilnāka, mīlestība arvien dziļāka un pašaizliedzība otra labā arvien patiesāka un lielāka."
/Anete Ābola/

Laimes sajūtu dāvā attiecības, nevis lietas.

"Tiekoties ar jauniešiem, jautāju, kas ir viņu varoņi – cilvēki, kuriem viņi grib līdzināties. Dažiem tādu vispār nav, citi smiedamies piemin Supermenu, bet tikai katrā trešajā skolā viens vai divi bērni nosauc mammu un tēti. To dzirdot, sažņaudzas sirds, jo ļoti gribētos, lai mani bērni teiktu, ka viņiem varonis ir tētis un māmiņa. Es ticu, ka tas ir daudz svarīgāk nekā nopelnīt 100 latus vai iesēsties par trīs gadiem jaunākā mašīnā. Kā jaunāks mašīnas modelis man var palīdzēt vairāk mīlēt manus bērnus? Kā 100 lati manā kontā var darīt laimīgāku manu sievu?

Pornogrāfija un ģimene nav savienojama

"Pornogrāfija un ģimene nav savienojama. Tās kļūst par attiecībām, kas balstītas tikai uz instinktiem, tādēļ vairs nav iespējamas kvalitatīvas un cieņas pilnas attiecības"

/Kaspars Ozoliņš/

Ģimenes pētījumu padomes aptauja

"Ģimenes pētījumu padomes aptauja parādīja, ka starp pāriem, kuriem nebija bijušas pirms laulību seksuālās attiecības, 72% atzina ka ir ļoti apmierināti ar seksuālo dzīvi laulībā, savukārt starp pāriem, kuri bija piekopuši pirmslaulību seksu,

Laulība nav darbs

"Laulība nav darbs. Tā ir dāvana un liels prieks. Tā ir kā saulaina pludmale, kurā ik pa laikam var uznākt vētra. Ar Kristu to pārvarēt ir viegli. Jo vairāk tu pieaugsi savās attiecībās ar Dievu, jo mazāk tava laulība būs kā smags darbs."

/Kaspars Ozoliņš/

Bet kā atrast patieso?

Nu nevar tāda mīlestība būt!

Iebilst laulībai pamatā nozīmē to, ka cilvēks mazlietiņ neuzticas sev un apkārtējiem. Ja pāris dzīvo kopā un iebilst pret laulību, tad tas ir apmēram tā, ka meitene saka puisim: "Iesim uz kino!", bet viņš atbild: "Labi, bet katrs pa savu ielas pusi, lai mūs neredz kopā." Kā jūtas meitene? Tieši tāpat jūtas mīlestība tanī brīdī, kad cilvēki saka: "Mēs dzīvosim kopā, bet precēties gan neprecēsimies!" Tas nozīmē, ka publiski iesim katrs pa savu ielas pusi, bet mīlēsimies tikai pa kluso guļamistabā. Nu kā tā var būt?

Mūs iepriecināt ir gaužām viegli

"Tas Kungs redz mūsu iekāres nevis kā pārāk spēcīgas, bet gan kā pārāk vārgas. Mēs esam būtnes ar dalītu sirdi, kas niekojas ar seksu, alkoholu un ambīcijām, kamēr tepat blakus ir pieejams bezgalīgs prieks. Mēs esam kā mazs bērns, kas stūrgalvīgi vēlas taisīt dubļu kūkas tuvējā izgāztuvē, jo viņš gluži vienkārši nespēj iztēloties, kas viņu sagaidītu, ja viņš tiktu aicināts pavadīt brīvdienas okeāna piekrastē. Mūs iepriecināt ir gaužām viegli."

/Klaivs Steiplzs Lūiss - The Weight of Glory and Other Addresses/

Tu nevēlies būt šis vīrietis

"Vīrieši, kuri skatās uz kailām sievietēm un tic, ka šie attēli neiespiedīsies viņu prātos un nevajās viņus arī laulības gultā, ir muļķi. Visbriesmīgākais gadījums, kuru es personīgi zinu, ir vīrs, kuram vajadzēja turēt žurnālu ar citām sievietēm uz spilvena blakus sievas galvai, kamēr viņi mīlējās, jo viņš tik ļoti bija pieradis uzbudināties no pornogrāfijas, ka viņa sieva viņu vairs nespēja uzbudināt. Tu nevēlies būt šis vīrietis, un tu nevēlies, lai tava sieva būtu šī sieviete."

/Marks Driskols - Porn-again Christian/

Putukrējums uz mēslu čupas

"Romantika nevar būt kā putukrējums uz mēslu čupas. Ja ikdienā nebūs labas attiecības, tad arī putukrējums nelīdzēs. Tad var aiziet uz kafejnīcu un vienalga sākt "mēslu bīdīšanu"."

/mācītājs Raimonds Mežiņš/

Dieva brīvības ceļš

"Dievs mums nav devis noteikumus, lai mēs dzīvotu ieslodzīto dzīvi, iesprostoti aizliegumu ierobežojumos. Dievs radījis brīvības ceļu visiem, kas vēlas pa to iet; ceļu, kas jūs izved no pasaules verdzības un vada uz dziedināšanu, lai tad visas jūsu attiecības izstarotu Debesu īpašības."

/K.Volatons "Morālā revolūcija"/

"Kas var būt labāks par princi baltā zirgā?"

"Kas var būt labāks par princi baltā zirgā? Princis, kurš mīlēs Tevi bez nosacījumiem, nevis centīsies iegūt personīgu labumu. Kurš apbrīnos Tevi kā dārgu Dieva dāvanu, dārgumu, kas jāsaudzē, jālutina un par kuru jārūpējas. Kurš cienīs Tevi un Tavas vērtības, jo apzinās, ka ar Ķēniņa meitu jeb princesi jāapietas pienācīgi un saudzīgi. Labā ziņa ir tā, ka šādu vīriešu ir daudz vairāk nekā to, kam ir balts zirgs. Labas lietas ir tā vērtas, lai tās gaidītu! Neatdod savu sirdi kādam tik vienkārši!"

/Māris Grīnfelds/

Īstā mīlestība gaida

"Īstā mīlestība gaida. Tā sagaida, kad tu esi tai gatavs. Un nav runa par fizisko gatavību vai pieredzi, jo mīlestība nav tikai seksuālas attiecības - tā ir vēlēšanās ar kādu dalīties. Un tas, ka tava seksuālā pieredze ir sākusies agrā jaunībā nebūt nenozīmē, ka īstā mīlestība atnāks ātrāk. Es pat teiktu, ka ir otrādāk - jo ilgāk tu gaidi, jo lielāka iespēja, ka brīdī, kad mīlestība tevi atradīs, tu būsi tai pa īstam gatavs un to novērtēsi."

/Goran Gora/

Tā nav bērnības fantāzija

"Daudzi mediji nepārtraukti izplata melus, ka nevainība un patiesa mīlestība nav nekas vairāk kā gaistoša bērnības fantāzija. Tā ir klaja maldināšana. Tā nav patiesība. Redziet, mūsu Dievs ir ļoti radošs Dievs. Mūsu Dievs ir ļoti mīlošs Dievs. Mūsu Dievs ir visu laiku izcilākais izgudrotājs. Un mūsu Dievam patīk, lai viss labais būtu lielisks, un Viņš vēlas, lai labākās lietas dzīvē, tādas kā mīlestība, sekss un tuvība, ilgtu visu mūžu. Dievs nevēlas sponsorēt lētu aizstājēju."

/Džo Vaits "Patiesa sajūsma"/

Tikumības princips latviešu tautas dziesmās

Grib puisītis ar negodu
Noņemt manu vainadziņu,
Ja tev tika, ņem ar godu
Ar negodu nedabūsi!

/Latviešu tautas dziesma/

Prieks par festivālu

Kārtējo reizi pārliecinājos, ka Mīlestība nav mirusi! (love)
Bija prieks:
satikt sen neredzētos draugus un iegūt jaunus, (hug)

Mīlestība nav mirusi

"Skatoties mūsdienās uz pasauli, īsta mīlestība šķiet kā sapnis, kurš nepiepildās, bet es ticu, ka īsta mīlestība ir. Pēdējā laikā redzu ģimenes, - pirms pāris gadiem šķietami perfektās un kā paraugu visām ģimenēm. Bet laiks, kad naudai ir liela nozīme, parāda cilvēku īsto iemeslu būšanai kopā.

Tu esi skaistāks nekā Tu domā

Pieķeršanās

"Kad cilvēki atsakās no pieķeršanās, zemē sāk izplatīties mīlestības bads. Sabiedrībā ir izsalkums pēc pieķeršanās, ļaudis, kuri izjūt mīlestības trūkumu, sāk pazemināt savus seksuālos standartus, lai saņemtu kādu maigumu. Kad viņi, tā darot, salauž savas morāles barjeras, perversija pieaug. Tas, protams, vēl vairāk cilvēkiem liek atteikties no mīlestības, un tā tas turpinās un turpinās. Ķēniņš Salamans rakstīja: "...izbadējušai dvēselei viss rūgtais ir salds" (Sal.pam, 27:7).

Tikām radīti perfekti, bet...

Mīlestība vai iekāre?

"Jau gadiem jauni vīrieši un sievietes izspēlē līdzīgu scenāriju: Puisis satiek meiteni. Puisis iet uz randiņiem ar meiteni, tad saka viņai: "Es tevi mīlu." Iet laiks, un kādā brīdī viņš saka: "Es tevi mīlu tik ļoti, ka nevaru bez tevis dzīvot. Mīlēsimies." Viņa piekrīt. Viņi mīlējas. Viņa paliek stāvoklī. Viņa dodas pie viņa, būdama stāvoklī, un saka: "Esmu stāvoklī. Precēsimies." Bet viņš saka: "Es nē, mīļumiņ," un aiziet. Patiesībā puisis nekad nav viņu mīlējis. Viņš meiteni tikai iekāroja.

Vispirms jārunā par draudzību un cieņu

"Nedomāju, ka desmit, vienpadsmit gadus veciem bērniem skolā vajadzētu stāstīt par kontracepcijas tabletēm un metodēm. Ja bērnam māca, kā lietot pretapaugļošanās līdzekļus, tad viņš no pieauguša cilvēka saņem akceptu, ka drīkst dzīvot arī dzimumdzīvi. Manuprāt, tas ir pavisam greizi. Ar bērniem būtu jārunā par draudzību, par attiecībām starp puisi un meiteni, par sevis un sava ķermeņa cienīšanu un neizniekošanu."

/ginekologs Gints Lapiņš/

Bērniem ir svarīga vecāku laulība

"Tikšanās reizēs ar jauniešiem, kad runājam par savstarpējām attiecībām, lūdzu viņus aizpildīt anketu, kurās viens no jautājumiem ir "Vai jums ir svarīgi, ka jūsu vecāki ir reģistrējuši laulību?" Vairāk kā 90% vidusskolēnu uz šo jautājumu atbild: "Jā!" Jaunieši viegli izskaitļo, kad vecāki precējušies un kad ir piedzimis viņš. Un tad daudzi bērni saprot, ka vecāki uz viņu izgāž dusmas nevis tāpēc, ka viņš dara sliktas lietas, bet tāpēc, ka viņu nav gribējuši – bērns pieteicies negaidīts un nācis pasaulē teju piespiedu kārtā. Tāds ir pusaudžu lēmums."

Mīlestība vēlas cilvēku, nevis viņa labumus

"Man šķiet brīnišķīgi, ka jaunieši domā un runā par mīlestību. Man ir prieks par viņu drosmi un uzdrošināšanos teikt, ka no seksa līdz laulībām vajadzētu atturēties. Kustības nosaukums "Īsta mīlestība gaida" ir ļoti labi domāts, bet mazliet neprecīzs. Īsta mīlestība neko negaida, viņa ir. Īsts, patiešām labs sekss gan var pagaidīt, jo, ja to sāk par strauju, tas zaudē savu debešķīgo – Dieva paredzēto garšu. Mūsu seksualitāte ir Dieva radīta, viņš to ir licis mums kā magnētu vīrietim uz sievieti un sievietei uz vīrieti.

Īsta mīlestība

"Redziet, īsta mīlestība dīgst ziedošanās augsnē, raisās padevīguma dārzā un nobriest tādā laulībā, kurā viens otru uzskata augstāku par sevi. Mīlestība kļūst par īstu mīlestību tikai tad, ja tās dēļ jums ir bijis kaut kas jāziedo."

 /Kriss Valotons; "Morālā revolūcija"/

10 mīti jeb nepatiesības par seksuālo pieredzi un attiecībām

Iepriekš runājām par seksuālo pieredzi, kā arī puišu un meiteņu atšķirībām. Šajā reizē esmu apkopojis izplatītākos mītus gan no puišu, gan meiteņu puses.

Puisis un meitene – kāda atšķirība?

Kad mēs paskatāmies uz puisi un meiteni, uzreiz var redzēt ārējā izskata atšķirību. Tomēr, lai arī atšķirīgi, tie abi ir radīti pēc Dieva līdzības. Bībelē 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā teikts: „Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.”

Seksuālā pieredze

Bieži dzirdēts apgalvojums, ka seksuālajām attiecībām nepieciešama pieredze! Šis ir viens no lielākajiem mītiem pasaulē, ko var apstiprināt ikviens seksopatalogs. Katras meitenes un katra puiša seksualitāte ir tik atšķirīga, ka pieredze ar vienu partneri nedod neko, lai ar nākošo partneri seksuāli saderētu. 

Mīlestība

Mūsdienās daudzi uzdod jautājumu: Kas ir mīlestība? Vai tās ir tikai sajūtas? Kā es varu zināt, ka  es patiesi mīlu?

Bībele mums palīdz atbildēt uz šo jautājumu! 1. Pāvila vēstules korintiešiem 13. nodaļā no 4. līdz 7. pantam mēs atrodam „mīlestības testu”, pēc kura katrs no mums var noteikt cik patiesi viņš mīl otru cilvēku!

Uzticība

Pētījumi pierāda, ka tie cilvēki, kuri ir gaidījuši līdz kāzām ir arī daudz uzticamāki dzīves biedri laulībā. Diez kāpēc tā?

Kāds vecs sakāmvārds saka: „Iesēj domu – novāksi rīcību, iesēj rīcību – novāksi ieradumu, iesēj ieradumu – novāksi raksturu, iesēj raksturu novāksi dzīvi”;

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.