Ko es varu dot saviem bērniem?

Lekcija vecākiem „Ko es varu dot saviem bērniem šodien, lai viņi varētu veidot veiksmīgu ģimeni nākotnē?” 


Apraksts: 

„Ko es varu dot saviem bērniem šodien, lai viņi varētu veidot veiksmīgu ģimeni nākotnē?” –  lekcija par vērtībām. Tā sniedz visaptverošu informāciju par cilvēku kā vērtību, mīlestību kā jebkura cilvēka pamatvajadzību un atklāj to, ka vecāku viedoklis jaunietim ir daudz svarīgāks, nekā pašiem vecākiem liekas. Lekcija dod vecākiem ilggadējā praksē pārbaudītus argumentus, ar ko uzrunāt savu jaunieti ģimenē.

  • Kāpēc un kā ir svarīgi jau bērnībā runāt par morālām vērtībām?
  • Ko jauniešiem par seksuālām attiecībām māca sabiedrība?
  • Ko bērni un jaunieši meklē?
  • Kā ielikt viņu dzīvēs stabilus un vērtīgus pamatus?
  • Kāda nozīme ir vecāku viedoklim ikviena jaunieša dzīvē?

Lekcija ir sagatavota atraktīvā veidā ar videomateriāliem, diskusijām un faktiem, kas balstīti zinātniskos pētījumos. Vecākiem nepieciešams mudināt jauniešus aizdomāties par noturīgu attiecību veidošanu, uzticību, patiesu beznosacījumu mīlestību. Lekcija palīdz vecākiem iemācīt saviem bērniem kritiski izvērtēt medijos atspoguļoto par pretējo dzimumu savstarpējām attiecībām, cilvēka izskatu un materiālo vērtību saistību ar cilvēku laimi.  Izmantojot uzskatāmus piemērus, tiek stāstīts par ārpus laulības seksuālo attiecību negatīvajām emocionālajām, fiziskajām, garīgajām, finansiālajām, sociālajām u.c. veida sekām. Vecāki tiek aicināti iedrošināt savus jauniešus apsvērt atturību kā visdrošāko veidu, kā izsargāties no nevēlamajām ārlaulības dzimumattiecību sekām. Pēc lekcijas vecāki var aicināt savus bērnus izmantot laiku lietderīgi, lai sagatavotos savam īstajam – cilvēkam, ar kuru vēlāk veidos ģimeni.  

 

Sagaidāmie rezultāti no mūsu bērniem: 

  • Jaunietis aizdomājas par sevi kā vērtību, kas jāsargā.
  • Jaunietis izprot plašsaziņas līdzekļu radītos stereotipus un mītus par pretējo dzimumu savstarpējām attiecībām.
  • Jaunietis aizdomājas par noturīgu attiecību un beznosacījumu mīlestības nozīmi.
  • Jaunietis izprot ārpus laulības veidoto seksuālo attiecību iespējamās negatīvās sekas.

 

Lekcijas ilgums:  

Vēlamais lekcijas ilgums ir 2 x 60 min. Tad iespējams pārtraukums un brīvākas diskusijas. Iespējama arī saīsinātā versija 2 x 40 min.

 

Lektori: 

Lekcijas vada 2 cilvēki, parasti puisis un meitene. Pastāv iespēja, ka lekciju vada ari viens lektors, ja nepieciešama īsa, koncentrēta lekcija.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.