Pornogrāfijas bīstamība

„Valdībai ir jāaizliedz pornogrāfija. Tas ir bīstams, progresējošs, letāls, bet legāls slepkava.” /Teds Bandijs, sērijveida slepkava, kas apsūdzēts 100 sieviešu slepkavībās un bijis spēcīgi atkarīgs no pornogrāfijas/


Apraksts: 

„Pornogrāfijas bīstamība” –  lekcija, kas atklāj pornogrāfijas izcelsmi, tās radītās sekas uz cilvēka izpratni par pretējo dzimumu attiecībām, veselīgu seksualitāti. Lekcijas laikā tiek izskaidrotas atkarības fāzes, kādās var nonākt pornogrāfijas patērētājs. Tiek diskutēts par pornogrāfijas ietekmi uz morāli, ģimenes institūtu, seksuālo noziegumu skaitu un STS izplatību. Tiek pakāpeniski atklāti mīti, kuros dzīvo pornogrāfijas patērētājs. Tiek piedāvāts attīstīt stratēģisku pieeju, lai izvairītos no pornogrāfijas ietekmes klausītāja dzīvē.

 


Lekcija 2011. gada 4. novembrī Jauniešu klubā
"Melnā aita", Rīgā


Sagaidāmie rezultāti:
 

  • Auditorija izprot pornogrāfijas pielietošanas negatīvās sekas.
  • Auditorija apzinās pornogrāfijas progresējošo ietekmi.
  • Auditorija izprot mītus, kurus rada pornogrāfija par mīlestību, pretējo dzimumu, par seksuālajām attiecībām.
  • Auditorija attīsta stratēģisku domāšanu, lai izvairītos no pornogrāfijas ietekmes.

 

Auditorija:

Lekcija vairāk orientēta uz puišu auditoriju. Iespējama arī specializēta lekcija vecākiem vai pedagogiem, kas saskaras ar pornogrāfijas negatīvo ietekmi uz pusaudžiem. 

 

Lekcijas ilgums:

Vēlamais lekcijas ilgums ir 2 x 40 min. Tad iespējams pārtraukums un brīvākas diskusijas. Iespējama arī saīsinātā versija 40 min jeb 1 akadēmiskā stunda audzināšanas vai citas mācību stundas laikā. 

 

Lektori:

Lekcijas vada lektors, kurš pats izprot pornogrāfijas bīstamību. 

 

Lekcijai nepieciešamais aprīkojums: 

Projektors, ekrāns, apskaņošanas sistēmas savienojamība ar PC. Ja trūkst aprīkojuma - visu var nodrošināt lektori.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.