Aizlūgšana


Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja." (Mat.26:41)

"Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem" (Efez.6:18)

"Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā." (Jēkaba 5:16)

"Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts." (Mat.7:7)

Mēs ticam, ka Dievs ir Dievs, kurš dzird un atbild uz mūsu lūgšanām. Mēs ticam, ka Jēzus ir ieinteresēts mūsu dzīvēs. Mēs ticam, ka Viņš vēlas mums tikai to pašu labāko. Mēs ticam, ka lūgšanā ir spēks. Tāpat mēs arī zinām, ka dažreiz ir grūti vienam pastāvēt pārbaudījumos, kārdinājumos, brīžos, kad šķiet - patiess prieks ir tālu, tālu, tāpēc vēlamies Tevi atbalstīt, būt kopā lūgšanās, brīžos, kad Tev tas ir nepieciešams. Vēlamies par Tevi aizlūgt, jo ticam, ka Dievs spēj darīt brīnumus.

 

Ja Tu vēlies, lai mēs par Tevi aizlūdzam,  tad droši raksti uz aizlugshana@istamilestibagaida.lv  

Ja Jēzus ir atbildējis uz kādu no Tavām lūgšanām, iedrošinām Tevi dot Viņam godu, kādam par to pastāstot. Priecāsimies, ja padalīsies ar savu liecību arī ar mums! Droši sūti to uz aizlugshana@istamilestibagaida.lv.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.