Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju!

Patērētāju kultūra, kurā dzīvojam, māca: „Tev vajag tūlīt un tagad”! Reti kurš stāsta par cenu, ko tas maksās vēlāk...


Apraksts:

„Sekss: pirms lietošanas lasīt instrukciju!” –  lekcija par vērtībām. Tā sniedz visaptverošu informāciju par cilvēku kā vērtību, mīlestību kā jebkura cilvēka pamatvajadzību. Lekcija ir sagatavota jauniešiem atraktīvā veidā ar videomateriāliem, diskusijām un faktiem, kas balstīti zinātniskos pētījumos. Lekcijas mērķis ir mudināt jauniešus aizdomāties par noturīgu attiecību veidošanu, uzticību, patiesu beznosacījumu mīlestību. Lekcijas laikā jaunieši tiek aicināti kritiski izvērtēt medijos atspoguļoto par pretējo dzimumu savstarpējām attiecībām, cilvēka izskatu un materiālo vērtību saistību ar cilvēku laimi.  Izmantojot uzskatāmus piemērus, tiek stāstīts par ārpus laulības seksuālo attiecību negatīvajā  emocionālajām, fiziskajām, garīgajām, finansiālajām, sociālajām u.c. veida sekām. Lekcijas nobeigumā jaunieši tiek aicināti apsvērt atturību kā visdrošāko veidu, kā izsargāties no nevēlamajām ārlaulības dzimumattiecību sekām. Jaunieši tiek aicināti  izmantot laiku lietderīgi, lai sagatavotos savam īstajam – cilvēkam, ar kuru vēlāk veidos ģimeni.  

 


Lekcijas fragments Liepājas Universitātē
2011. gadā.


Sagaidāmie rezultāti: 

  • Jaunietis aizdomājas par sevi kā vērtību, kas jāsargā.
  • Jaunietis izprot plašsaziņas līdzekļu radītos stereotipus un mītus par pretējo dzimumu savstarpējām attiecībām.
  • Jaunietis aizdomājas par noturīgu attiecību un beznosacījumu mīlestības nozīmi.
  • Jaunietis izprot ārpus laulības veidoto seksuālo attiecību iespējamās negatīvās sekas.

 

Lekcijas ilgums:  

Vēlamais lekcijas ilgums ir 2 x 60 min. Tad iespējams pārtraukums un brīvākas diskusijas. Iespējama arī saīsinātā versija 2 x 40 min jeb 2 akadēmiskās stundas audzināšanas vai citas mācību stundu laikā. 

 

Lektori: 

Lekcijas vada 2 cilvēki, parasti puisis un meitene. Pastāv iespēja, ka lekciju vada ari viens lektors, ja nepieciešama īsa, koncentrēta lekcija.  

 

Lekcijai nepieciešamais aprīkojums: 

Projektors, ekrāns, apskaņošanas sistēmas savienojamība ar PC. Ja trūkst aprīkojuma - visu var nodrošināt lektori.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.