Laulība

„Laulība – tas ir tad, kad divi cilvēki tiek savienoti kopā, lai kļūtu par vienu, un tāpēc tās ir vistuvākās un visintīmākās attiecības, uz kādām viens cilvēks spējīgs.”

/Nikijs un Sīla Lī/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.