Slepenākā noslēpuma izpaušana.

"Atrašanās otra cilvēka priekšā kailam parāda vai simboliski demonstrē pilnīgu godīgumu, pilnīgu uzticēšanos, pilnīgu atdošanos un nodošanos, un, ja līdz ar ķermeni nav atkailināta arī sirds, tad visa darbība ir meli un ņirgāšanās. Tas kļūst par iesaistīšanos absurdā un traģiskā pretrunā: ķermeņa atdošana, bet sevis paturēšana. Privātā saskarsmē ķermeņa atklāšana ir kā sava slepenākā noslēpuma izpaušana: pēc tam vairs nav, kur atgriezties, nevar izlikties, ka noslēpumu zinu tikai es. Īstenībā tas ir pats pēdējais solis cilvēciskās attiecībās, un tieši tāpēc pret to nekad nevajadzētu izturēties vieglprātīgi. Tas nav solis, kas izveido patiesi dziļu tuvību, bet gan parāda, ka tāda tuvība jau pastāv."

//Maiks Meisons/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.