Pieķeršanās

"Kad cilvēki atsakās no pieķeršanās, zemē sāk izplatīties mīlestības bads. Sabiedrībā ir izsalkums pēc pieķeršanās, ļaudis, kuri izjūt mīlestības trūkumu, sāk pazemināt savus seksuālos standartus, lai saņemtu kādu maigumu. Kad viņi, tā darot, salauž savas morāles barjeras, perversija pieaug. Tas, protams, vēl vairāk cilvēkiem liek atteikties no mīlestības, un tā tas turpinās un turpinās. Ķēniņš Salamans rakstīja: "...izbadējušai dvēselei viss rūgtais ir salds" (Sal.pam, 27:7). Cilvēkam, kas izbadējies pēc mīlestības, pat perversa pieķeršanās šķiet labāka nekā pilnīgs mīlestības trūkums. "

/K.Volatons, Dž Volatons " Morālā revolūcija/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.