Īsta mīlestība

„Redziet, īsta mīlestība dīgst ziedošanās augsnē, raisās padevīguma dārzā un nobriest tādā laulībā, kurā viens otru uzskata augstāku par sevi. Mīlestība kļūst par īstu mīlestību tikai tad, ja tās dēļ jums ir bijis kaut kas jāziedo.”

/Kriss Valotons/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.