Solījums uz mūžu.

„Laulība ir Dieva izveidotas attiecības, kurās vīrietis un sieviete atdod sevi viens otram radikālā, absolūtā veidā. Tam vajadzētu būt mīlestības piedzīvojumam visa mūža garumā.”

/Nikijs un Sīla Lī/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.