Vilšanās un piedošana

„Zinot to, cik ļoti paši sevi mīlam, mēs tik un tā reizi pa reizem sevī viļamies, tad kāpēc esam tik pārsteigti, kad mums vilties liek kāds cits?”

/T.D. Džeiks/

„Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.”

/Kol 3:13/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.