Ģimene ir vislabākās zāles.

"Ģimene ir vislabākās zāles pret vientulību, garlaicību un nedrošību. Tas, ko tu iegūsti no ģimenes, ir daudz vairāk, nekā jebkurš cits no elku dieviem jebkad varētu piedāvāt. “Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam, trīsvienīgajam Dievam. “ Dzīsimies nevis pēc elkiem – slavas, varas, baudas, naudas, bet pēc stiprām ģimenēm, jo tieši stipras ģimenes veidos stipru Latviju!"

/māc.Roberts Otomers/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.