Mīlestība un patiesība

„Mīlestība bez patiesības ir sentimentalitāte; tā mūs pabalsta, taču tā mums neļauj ieraudzīt mūsu pašu nepilnības. Patiesība bez mīlestības ir skarba; tā mums sniedz informāciju, bet tādā veidā, kurā mēs to nespējam sadzirdēt.”

/Timotijs Kellers „Laulības nozīme (The Meaning of Marriage)”/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.