Mīlestība

Mūsdienās daudzi uzdod jautājumu: Kas ir mīlestība? Vai tās ir tikai sajūtas? Kā es varu zināt, ka  es patiesi mīlu?

Bībele mums palīdz atbildēt uz šo jautājumu! 1. Pāvila vēstules korintiešiem 13. nodaļā no 4. līdz 7. pantam mēs atrodam „mīlestības testu”, pēc kura katrs no mums var noteikt cik patiesi viņš mīl otru cilvēku!

Tur stāv rakstīts: „Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.”

Tu sevi vari pārbaudīt, ja tu „mīlestības” vārda vietā ieliec savu vārdu!

Piemēram: „Justiņš ir lēnprātīgs, Justiņš ir laipns, Justiņš neskauž, Justiņš nelielās, viņš nav uzpūtīgs. Justiņš neizturas piedauzīgi, Justiņš nemeklē savu labumu, viņš neskaistas, Justiņš nepiemin ļaunu. Justiņš nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Justiņš apklāj visu, viņš tic visu, viņš cer visu, Justiņš panes visu.”

Nu jā... Es ieraugi sevī vēl daudz nepilnību... Bet kā ir ar tevi?

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.