Klātbūtne

„Klātbūtnes dāvana ir reta un skaista dāvana. Atnākt – bez jebkādas pašaizsardzības, bez izklaidības – un būt pilnībā klātesošam.”

/Stasija Eldredža/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.