Seksuālā pieredze

Bieži dzirdēts apgalvojums, ka seksuālajām attiecībām nepieciešama pieredze! Šis ir viens no lielākajiem mītiem pasaulē, ko var apstiprināt ikviens seksopatalogs. Katras meitenes un katra puiša seksualitāte ir tik atšķirīga, ka pieredze ar vienu partneri nedod neko, lai ar nākošo partneri seksuāli saderētu. 

To var salīdzināt ar sportu! Lai labi spēlētu basketbolu, jātrenējas basketbols. Nevar kļūt par labu basketbolistu, trenējoties hokeju. Tieši tāpat ir ar seksuālajām attiecībām. Lai labi mīlētos ar Ilzi, regulāri jāmīlējas ar Ilzi. Nevar iemācīties labi mīlēties ar Ilzi, mīlējoties ar Ievu.

Tāpēc ir vērts gaidīt savu īsto un vienīgo! Vienam vīrietim viena sieviete. Bībelē, Salamana pamācību 5. nodaļā par to teikts: „Priecājies par savu sev jau jaunībā izraudzīto sievu! Viņa ir mīlīga kā briežu māte un cildeni daiļa kā kalnu kaza, pieglaudies allažiņ pie viņas krūtīm un ielīksmo sevi nemitīgi ar viņas mīlestību! Mans dēls, kāpēc tu gribi aizmirsties svešinieces apkampienos, un kāpēc tu gribi apkampt kādas citas sievietes krūtis? Jo ikviena cilvēka ceļi ir atklāti Tā Kunga priekšā, un Viņš izsver visas viņu gaitas.”

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.