Laulības mērķis

„Laulības mērķis nav domāt vienādi, bet domāt kopā.”

/Roberts C. Dodds/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.