Laulāto draugu nevajag pārveidot

„Pirmā mācība laulībā ir pieņemt savu vīru vai sievu tādu, kāds viņš ir, nevis mēģināt viņu pārveidot par tādu, kādu bijām iecerējuši.”

/Nikijs un Sīla Lī/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.