Tikumības princips latviešu tautas dziesmās

Grib puisītis ar negodu
Noņemt manu vainadziņu,
Ja tev tika, ņem ar godu
Ar negodu nedabūsi!

/Latviešu tautas dziesma/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.