Nākotne

„Pagātne nedrīkst kļūt par mūsu apmešanās vietu, bet avotu, no kura varam pasmelt atziņas savai tagadnei. Dieva vārds mūs mudina aizmirst to, kas ir pagājis un tiekties pēc tā, kas priekšā, dzīties "pretim mērķim goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū".”

/Stormija Omaršana/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.