Kāda ir mīlestība?

„Mīlestība ir dodoša. Tā ir gatavība ziedot sevi, savu laiku, enerģiju, vēlmes. Tā ir savas dzīvības atdošana par otru. Tā ir sevis noliegšana, un otra nostādīšana augstāk par sevi. Tā ir vēlme otram sniegt vislabāko, neskatoties uz cenu, ko tas izmaksās. Tā nav balstīta uz emocijām, ne arī uz tā, ko mums pretī var otrs sniegt, ne arī uz tauriņiem vēderā. Mīlestība ir īsta. Tā ir pastāvīga, bez nosacījumiem, mūžīga, patiesa, pacietīga un laipna.“

/Alyssa Joy Bethke/

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.