Smiltenē viesojas Kaspars Ozoliņš no biedrības“Īsta Mīlestība Gaida”.

77907__52fc5eeb798f2.jpg_620_x_415.jpg

Biedrība “Īsta Mīlestība Gaida” (ĪMG) ir jauniešu organizācija, kas atbalsta ģimeniskās vērtības un iedrošina jauniešus atteikties no dzimumattiecībām līdz laulībām, piedāvājot alternatīvu attiecību veidošanu mūsdienās, kad problēma ir nestabilas ģimenes un bezatbildīgas attiecības.

“ĪMG” ir 10 gadu pieredze darbā ar jauniešiem Latvijā. Par iemesliem, “kāpēc gaidīt”, stāstīts jau vairākiem tūkstošiem jauniešu. Pēdējo piecu gadu laikā biedrība ĪMG regulāri strādā ar skolām. Kopumā ir apmeklētas apmēram 100 skolu visā Latvijā, vairākiem tūkstošiem skolnieku vadot lekcijas par attiecīgo tēmu.

Kaspars Ozoliņš runāja ar SCV jauniešiem par tādām vispārcilvēciskām vērtībām kā nesavtīga mīlestība, uzticība vienam cilvēkam visas dzīves garumā, atbildības uzņemšanās par otru, pašapziņas celšana, paškontrole un pacietība. Daudz tika minēti reāli piemēri no dzīves.

Šāda saruna ar cilvēku, kura pieredze ir saistīta ar tūkstošiem jauniešu visā Latvijā, ar viņu izpratnes par mīlestību un attiecībām izkopšanu, Smiltenes Centra vidusskolā tika organizēta, tuvojoties 14. februārim, ko jaunieši atzīmē, saistot ar mīlestības tēmu. Pēc lekcijas daudzi klausītāji atzina, ka tā bijusi vērtīga, iedvesmojoša un ļoti interesanta.

Avots: Ziemeļlatvija

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.