Seminārs par dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu izglītībā.

foto no creationswap.com

Seminārs  „Dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana  izglītībā”

20.martā no plkst.10.00-16.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42, Rīgā notiks izglītojošs seminārs izglītības darbiniekiem un vecākiem „Dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana izglītībā”.

Gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī arvien striktāk tiek pieprasīta dzimumu līdztiesības integrēšana izglītībā. Arī Latvijā 2013.gadā Dzimumu līdztiesības komiteja ir izstrādājusi rekomendācijas dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanai Latvijas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības līmeņos, izglītības procesā un saturā līdz 2020.gadam”, bet Ministru kabinets uzdevis Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju „veicināt vadlīnijām "Dzimumu līdztiesības principu integrēšana mācību grāmatās" atbilstošu mācību materiālu izmantošanu izglītības iestādēs, pastāvīgi pārskatot vispārizglītojošo skolu mācību saturu un materiālus.”

Vienlaikus daudzās Eiropas valstīs ir raisījušās diskusijas par dzimumu līdztiesības principu interpretāciju un praktisko pielietošanu mācību un audzināšanas darbā. Šī semināra mērķis ir aktualizēt šādu diskusiju arī Latvijā un motivēt izglītības darbiniekus iesaistīties dzimumu līdztiesības politikas veidošanā.

Dzimumu līdztiesības kontekstā seminārā tiks runāts par tādiem jautājumiem kā veselīga pusaudžu personiskās identitātes attīstība; seksualitāte un dzimumu atšķirības pusaudžu vecuma posmā; diferencēta pedagoģiskā pieeja zēniem un meitenēm izglītības procesā, kā arī analizētas pēdējo gadu tendences dzimumu līdztiesības integrēšanā izglītībā Latvijā (politiskās nostādnes, izstrādātās un pielietotās metodikas un atbalsta materiāli  u.c.).

Semināra lektori – pedagoģes un Valsts izglītības un satura centra ārštata metodiķes Aija Grīnberga un Elita Kleinhofa-Prūse, pedagoģe un psihoorganiskās analīzes psihoterapeite Ilona Šime, psiholoģe un veselības veicināšanas speciāliste Dzintra Bušmane, mācītājs un lektors darbā ar jauniešiem  Dainis Pandars.

Semināru organizē biedrība „Asociācija Ģimene”  EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 „NVO Fonds” programmas projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā”  ietvarā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Dalība seminārā ir bez maksas. Semināra dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par dalību seminārā, kā arī nodrošināta bezmaksas kafijas pauze. Lūgums iepriekš pieteikties, rakstot e-pastu uz ievaberzina2@gmail.com.

Semināra dienas kārtība pieejama arī biedrības „Asociācija Ģimene” mājas lapā.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.