Seminārs „Dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana izglītībā” nenotiks

foto no creationswap.com

Biedrība „Asociācija Ģimene” informē, ka EEZ finanšu instrumenta „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas”  ietvarā paredzētais seminārs „Dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana izglītībā” š.g. 20. martā NVO Namā, Rīgā nenotiks.

2014.gada 12. martā Finanšu instrumenta birojs (FIB) Briselē pieņēma lēmumu pagaidām pārtraukt finansējuma piešķiršanu biedrības „Asociācija Ģimene” darbības atbalsta programmai, tai skaitā šī semināra norisei, pamatojoties uz FIB atzinumu, ka „Asociācijas Ģimene” projektā sniegtā informācija ir pretrunā donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) un Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības un vienlīdzības vērtībām (gender equality values). Paldies visiem, kuri bija pieteikuši savu dalību seminārā! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Atgādinām, ka 2013. gada 4. decembrī biedrība „Asociācija Ģimene” darbības atbalsta programmas projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā” ietvarā organizēja konferenci „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”, ar kuras materiāliem iespējams iepazīties biedrības mājas lapā www.asociacijagomene.lv.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.