Projekts – “Cikla Šovs” – arī Latvijā.

Cikla Šovs

No šā gada arī Latvijā ir iespēja apmeklēt starptautisku, vērtīborientētu dzimumaudzināšanas programmu – projekts “Cikla Šovs”. Tas ir inovatīvs, interaktīvs, sirsnīgs veids sievietes cikla atveidošanai, kas ir paredzēts meitenēm vecumā no 10 – 12 gadiem, lai labāk izprastu pārmaiņas pubertātes laikā un iepazītu, cik skaistas mēs, sievietes, patiesībā esam. Šis projekts ir atzīts par Best-Practice-Project Eiropas savienībā jau 2003. gadā.

Projekta moto ir: Es sargāju tikai to, kas man ir vērtīgs.

Tas ir pārņemts no Vācijas ar virsmērķi – stiprināt pašapziņu bērnos, audzinot stiprāku un veselīgāku paaudzi caur vērtīguma un atbildības apzināšanos.

Tieši tādas pašas, standrartizētas, nodarbības ir pieejamas Vācijā, Šveicē, Austrijā, Francijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Tirolē, Beļģijā un Ķīnā.

Uz nodarbībām var pieteikties gan meitenes, gan viņu vecāki.
Vairāk informācija – mfm-projekts.lv un MFM–projekts Facebook lapā.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.