Prezidents izsludinās tikumiskās audzināšanas grozījumus

Klase

Valsts prezidents Andris Bērziņš izsludinās Saeimā pieņemtos grozījumus Izglītības likumā, kas cita starpā nosaka, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

Pieņemtais likums paredz vairākus jaunumus izglītības sistēmā – gan definējot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, gan akcentējot izglītojamo tikumisko audzināšanu un izglītības iestādes padomes iesaisti mācību un audzināšanas procesā, gan paplašinot vidusskolu dibināšanas iespējas. Likums precizē prasības iestādes vadītājam, kā arī noteic, ka izglītības iestādes nosaukumam ir jābūt valsts valodā, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.

A. Bērziņš ir saņēmis vairākus argumentētus lūgumus gan izsludināt šo likumu, gan to neizsludināt un prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu. Valsts prezidents, izvērtējot paustos viedokļus, ir nolēmis likumu "Grozījumi Izglītības likumā" izsludināt, respektējot ievērojamo deputātu atbalstu kopumā pieņemtajam likumam, kā arī to, ka tiesību uz izglītību īstenošanas veids pamatā ir tiesībpolitisks jautājums. Saņemtie priekšlikumi tiks nosūtīti Saeimas atbildīgajai komisijai, jo tie prasa padziļinātu izvērtējumu un diskusijas.

Ņemot vērā to, ka likums paredz deleģējumu Ministru kabinetam atsevišķās jomās detalizēt Izglītības likumā noteikto, ir svarīgi nodrošināt normatīvā regulējuma precīzu formulējumu, norāda Valsts prezidents.

Kā ziņots, likuma grozījumi arī nosaka, ka izglītības iestādēm, izņemot augstskolas, būs jāaizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai. Ministru kabinetam būs jānosaka šīs sistēmas kārtība un izvērtēšanas kritēriji.

Likumā arī noteikts, ka valdībai būs jānosaka tikumiskās audzināšanas vadlīnijas.

Tāpat noteikts, ka Izglītības iestādes padome lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tostarp mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām.

Tādējādi Saeima atbalstīja daļu no deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegtajiem priekšlikumiem.

Kā ziņots, J. Stepaņenko iepriekš piedāvāja Izglītības likumā iekļaut pantu "Izglītība un tikumība", kurā tiktu noteikts, ka izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kura atbilst Satversmes 110. pantā ietvertajām aizsargātajām un atbalstāmajām vērtībām, kā arī būtu paredzēts, ka mācību līdzekļu un citu materiālu, kuri var negatīvi ietekmēt izglītojamā tikumisko, estētisko, intelektuālo vai fizisko attīstību, izmantošana un izplatīšana izglītības iestādēs ir aizliegta.

Attiecīgie priekšlikumi todien sabiedrībā izraisīja plašas diskusijas, izskanot arī kritikai.

Avots: Apriņķis.lv.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.