"Mīlestība nav mirusi" – biedrība „Īsta Mīlestība Gaida” pateicas

"Mīlestība nav mirusi" dalībnieki

Festivāls veiksmīgi noslēdzies. Sakām paldies visiem dalībniekiem un komandai par superīgajām trīs dienām, ko kopā pavadījām Saldū.Īpaši gribam pateikties:

Ernestam Tolpežņikovam, Guntai Rišķei, kristiešu draudzei „Dieva mājas” – pateicoties viņu naudas ziedojumam 20 mazturīgiem jauniešiem bija iespēja apmeklēt festivālu bez dalības maksas.

Paldies par visāda veida atbalstu:
LELB Jauniešu centram.
Deju grupai Dancebeat.
Saldus Romas katoļu baznīcai un priesterim Andrejam Mediņam.
Saldus Sv.Gregora kristīgās misijas centram un tā direktoram Raimondam Mežiņam.
Saldus pamatskolas direktorei un ēdināšanas uzņēmumam Sāga un vadītājai Anitai.
Paldies Kasparam Ozoliņam par finansiālo atbalstu.
Paldies Kasparam Ezeriņam un viņa slavēšanas grupai.
Paldies Ērikam Laimem Babrim par festivāla vadīšanu, kā arī viņa sievai Janai un meitiņai Mariannai.
Paldies Ievai Riekstiņai par māksliniecisko atbalstu.
Paldies Viesturam Knopkenam un Ilzei Hendriksonei.
Paldies Ansim Vegneram un Undīnei Straupei par video.
Paldies Viktorijai Venclovai.
Paldies fotogrāfam Jānim Laubergam.
Paldies par dalību festivālā Harinai un Uģim Brūklenēm, Martai un Raimondam Loginiem.
Paldies Valmieras baptistu draudzes jauniešiem par izrādi.
Paldies Ērikam Dziļumam un Ansim Imakam par apskaņošanu.
Paldies Ulvim Kravalim.
Paldies dalībniekiem, komandai, lektoriem, koncerta dalībniekiem un citiem atbalstītājiem!
Visus paldies nenosauksim, komanda – tiekamies festivāla afterparty jau jūnijā :)
Pats lielākais paldies – mūsu Kungam Jēzum Kristum!

Festivāla aktivitāšu video ieraksti un foto jau drīzumā būs pieejami mūsu mājas lapā.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.