Liene Dravniece - Iesakņojoties

sirdspuksti-liene-dravniece.jpg

(Foto: Aiga Rēdmane)

Liene Dravniece: ''Ie-sak-ņo-ties. No tiesas iesakņoties. Iekšā, dziļi, es jums saku! Jo tā ir labi, pa mazam pamatīgi nobriest, sakņoties, nejoņot. Lēnām dzīt asnus. Sagaidīt pumpurus. Ļaut tiem pašiem vērties vaļā. Ziedēt. Iesakņoties visas pasaules Radītāja neizsmeļamajā mīlestībā. Svinēt Viņa klātbūtni. Vispirms to un pēcāk redzēt - kas par ziedēšanu, kas par svinēšanu mūža garumā. Tā lūk!''

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.