Draudžu vadītāji aicina uz ĪMG salidojumu

ĪMG Salidojuma plakāts

Mācītāji, draudžu vadītāji, mīļie brāļi un māsas Kristū!

Šā gada 4.-6.maijā notiks starpkonfesionāls „Īsta Mīlestība Gaida” (ĪMG) 10 gadu jubilejas salidojums jauniešiem. ĪMG ir jauniešu organizācija, kas atbalsta ģimeniskās vērtības un iedrošina jauniešus atteikties no dzimumattiecībām līdz laulībām, piedāvājot alternatīvu attiecību veidošanu mūsdienās, kad problēma ir nestabilas ģimenes un bezatbildīgas attiecības. Salidojuma mērķis – izglītot jauniešus par puišu un meiteņu attiecībām par Bībelē norādītajiem principiem un palīdzēt jauniešiem pieaugt attiecībās ar Dievu.

ĪMG kalpo dažādu konfesiju jaunieši, tai skaitā, no luterāņu draudzēm – Rīgas Jēzus draudze, Vecā Sv. Ģertrūde, Baldones, Ķekavas, Jelgavas, Saldus. Organizāciju šobrīd vada Saldus Sv. Gregora kristīgā misijas centra absolvents un Baldones ev.lut. draudzes loceklis Kaspars Ozoliņš ar sievu Leidu Ozoliņu.

ĪMG komanda ir iedegusies par notiekošo situāciju mūsu Latvijā, par ģimeņu krīzi, daudzām šķirtām laulībām, smago un sasāpējušo abortu jautājumu, pamestiem bērniem, kas diemžēl skar cilvēkus mūsu valstī, mūsu sabiedrībā, mūsu draudzēs. Daudzi jaunieši nezina, ka Dievam ir bijis labs plāns, kad Viņš radīja vīrieti un sievieti. Par šo tēmu ir daudz aizspriedumu. Daudzi iesaistās seksuālās attiecībās, nezinot, ka ir arī kāda cita iespēja. Mēs vēlētos to mainīt!

Salidojumā ik gadu piedalās aptuveni 150 jauniešu no visas Latvijas. Šā gada moto: „Sekss ir visur – šoreiz par mīlestību”. Vēl salidojumā: interesantas lekcijas, slavēšana, nakts spēle, sarunu šovs un daudzas citas aktivitātes. Ticam un ceram, ka šis salidojums var kalpot Latvijas draudzēm, palīdzot to jauniešiem pieaugt ticībā Dievam. Tāpat kristīgie jaunieši ir aicināti ņemt līdzi draugus, kas vēl nepazīst Dievu, jo salidojuma laikā paredzēta arī evaņģelizācija.

Mēs ceram, ka šī vēsts Jūs neatstās vienaldzīgus, tāpēc, lūdzu, aiciniet savu draudžu jauniešus piedalīties un gūt stiprinājumu ĪMG 10. salidojumā. Vairāk informācijas: istamilestibagaida.lv. Ja vēlaties saņemt plakātus un info bukletus, droši zvaniet – 26536786 vai rakstiet leida@istamilestibagaida.lv

Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet! Fil.4:8


Sirsnībā un pateicībā jau iepriekš par Jūsu atsaucību, salidojuma atbalstītāji –


Arhibīskaps Jānis Vanags
LELB jauniešu centra vadītājs, macītājs Krists Kalniņš
ĪMG valdes loceklis un lektors Kaspars Ozoliņš


2012.gada 26.martā

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.