Dace Kaša (Youngblood) - Atnāca

Dace Kaša (Youngblood)

Dace Kaša: "Īsta mīlestība tiešām gaida, lai cik tas viņai brīžam liktos grūti. Dievs gaida uz mani, kad aizgriežu Viņam muguru, gaida, cik vajag, kamēr sagaida. Jēzus mīlestība uz mani ir bijusi iedvesmas avots palikt šķīstībā un nepakļauties dažādiem spiedieniem. Man tik daudzreiz licies, ka Dievs par daudz no manis prasa – gaidīt. Bet gaidīšana piešķir mīlestībai garšu, vērtību un smaržu. Tik pasaule melo visapkārt, kam tik viegli noticēt. Bet mums ir Dieva Gars, kurš pamāca. Pēc visiem šiem gadiem, kad neatlaidīgi, reizēm caur asarām un dusmām uz Dievu, esmu gaidījusi savu vīrieti, esmu viņu satikusi, un arī tagad mēs gaidām viens uz otru, kamēr Dievs mūs vienos laulībā."

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.