"Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte"

gimenu_forums.jpg

17. maijā Biedrība "Asociācija "Ģimene" sadarbībā ar Rīgas domi un NVO "Pasaules ģimeņu kongress" rīkos ceturto starptautisko Rīgas Ģimenes forumu "Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte".

Šogad foruma mērķis ir aktualizēt cilvēka dzīvības vērtības un dabīgas ģimenes atbalsta politikas prioritāro nozīmi Latvijas valstiskuma saglabāšanā un ilgtermiņa attīstībā. Pasākuma galvenās tēmas – demogrāfiskās situācijas stabilizēšanas nepieciešamība globālā mērogā, nacionālo valstu tiesības izvēlēties ceļu, kāds ejams ģimeņu stiprināšanai, nacionālās identitātes saglabāšanai, dzimstības rādītāju uzlabošanai, individuālās un kolektīvās izvēles par labu dzīvībai nozīmīgums tautas ataudzē, tās garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanā, preventīvā darba ar ģimeni aktualitāte mūsdienās.

Foruma darba kārtībā paredzētas ārvalstu un pašmāju ekspertu prezentācijas. Būs iespēja dzirdēt par citu valstu pieredzi ģimenes atbalsta politikas nodrošināšanā, dzimstības veicināšanā, izvērtēt preventīvo pasākumu nozīmi sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem.

Pasākumā aicināti piedalīties visdažādākie sabiedrības pārstāvji – no NVO un medijiem, atbildīgo ministriju un pašvaldību darbinieki, politiķi, sociālie darbinieki, demogrāfi un citu profesiju speciālisti.

Biedrības "Asociācija "Ģimene"" darbība ir vērsta uz dabiskas ģimenes, katra cilvēka dzīvības un laulības institūta kā vērtības atjaunošanu un nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā. Biedrība apvieno NVO un privātpersonas, kas sniedz praktisku palīdzību bērniem, ģimenēm, grūtniecēm, jauniešiem, gan veic preventīvo darbu ar sabiedrību, to izglītojot. "Asociācija "Ģimene"" sadarbojas arī ar valsts, pašvaldības institūcijām, citām NVO likumdošanas, atbalsta, izglītības, veselības, integrācijas, labklājības, attīstības programmu jomā, kā arī īsteno dažādus pasākumus valstiskā un pašvaldību līmenī. Par tradīciju kļuvusi ikgadējā starptautiska foruma organizēšana, kas veltīta dabīgas ģimenes stiprināšanai un demogrāfisko jautājumu problemātikas aktualizēšanai.

"Aicinām ikvienas institūcijas pārstāvjus piedalīties forumā un diskusijā par tēmu "Izvēles, kuras nosaka mūsu likteni". Būsim aktīvi ģimenes un bērna atbalsta politikas veidotāji gan Rīgas pašvaldībā, gan visā Latvijā, lai kopīgiem spēkiem meklētu efektīvākus risinājumus negatīvo demogrāfisko tendenču novēršanai," aicina "Asociācijas "Ģimene"" valdes priekšsēdētāja Ilona Bremze.

Norises vieta – Rīgas dome, Rātslaukums 1, Sēžu zālē. Sākums - 9:00.

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.