Anne's Band - Sirds Debesīs

Anna Sēruma

Anna Sēruma: „Īstas Mīlestības pamatā ir īsta, kaislīga, neviltota mīlestība uz Kristu - dzīšanās pēc Viņa klātbūtnes. Viņa iepazīšana kā Personu izmaina mūs pašus, sākot no A līdz Z. Īsta Mīlestība uz Kungu ir pirmais bauslis, kuru Kristus atstāja. Nākamais ir - mīlēt tuvāko kā sevi pašu.”

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.