„Asociācija Ģimene” aicina uz konferenci „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”

foto no creationswap.com

Rīgas Domes sēžu zālē (Rātslaukums 1) 2013. gada 4. decembrī plkst. 9.00 notiks konference „Dzimumu līdztiesība izglītības saturā un procesā”.

Konferences mērķis ir raisīt atklātu un patiesu diskusiju par dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu Latvijā un Eiropas Savienībā izglītības kontekstā.

Šādas diskusijas nepieciešamību pamato gan pēdējo gadu laikā Latvijā pieņemtie dzimumu līdztiesības politikas dokumenti un izstrādātie instrumenti to ieviešanai, gan 2012. gada rudenī notikušais sabiedriski politiskais skandāls, ko izraisīja Dānijas metodiskā materiāla „Pirmsskolas, kurās ir vieta Pepijprinčiem un Pirātprincesēm” un bērnu grāmatu „Diena, kad Kārlis bija Karlīna” un „Diena, kad Rūta bija Rihards” nonākšana Latvijas bērnudārzos, un tam sekojošās asās vērtību un izpratnes sadursmes ne tikai starp dažādām sabiedrības grupām, bet arī lēmējvaras un izpildvaras līmenī.

Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienības politikā tiek uzskatīta par ilgstošas un stabilas ekonomiskās izaugsmes drošāko garantu, kurā izglītība tiek pozicionēta kā galvenā platforma sabiedrības pārveidei un vēlamo pārmaiņu panākšanai dzimumlīdztiesīgas sabiedrības izveidē. Dzimumu līdztiesības integrēšana izglītības procesā un saturā, sakot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai un zinātnei, ir noteikta kā prioritārs darbības virziens ES un tās dalībvalstu rīcībpolitikās. Cīņa ar dzimumu stereotipiem atzīta par līdz šim lielāko izaicinājumu ES politisko un ekonomisko mērķu sasniegšanā, nereti politiskajām ambīcijām šai cīņā nonākot pretrunā cilvēka būtībai.

Saistībā ar dzimumu līdztiesības integrēšanu izglītības saturā un procesā konferencē tiks runāts par tādiem  jautājumiem kā dzimumu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā, cilvēka veselīgas dzimumidentitātes attīstības priekšnosacījumi un nozīme cilvēka un sabiedrības veselībā. Īpaša uzmanību konferencē tiks pievērsta dzimumu līdztiesības jēdziena saturam un tā interpretācijām, jo pēdējās desmitgadēs dzimumu līdztiesības jēdziens ir krasi mainījies, bieži vien kļūstot par dzimtes teorijas ieviešanas instrumentu, īpaši izglītībā, un ievērojami attālinoties no sava sākotnējā mērķa – sieviešu stāvokļa uzlabošanas.

Konferences mērķauditorija ir skolu un pirmskolu pedagogi, direktori un vietnieki, izglītības pārvalžu vadītāji un speciālisti, sociālie darbinieki, izglītības un dzimumu līdztiesības politikas veidotāji, vecāki un vecāku organizācijas, žurnālisti un ikviens sabiedriski aktīvs iedzīvotājs.

Konferencē ar referātiem uzstāsies Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes profesori un docētāji un dažādu nozaru speciālisti - ārsti, psihoterapeiti, psihologi u.c.

Konferenci organizē biedrība „Asociācija Ģimene” sadarbībā ar biedrību „Īsta mīlestība gaida”, ģimenes izglītības un attīstības fondu „ĀBEĻZIEDS”, Latvijas Pedagogu domi,  „Latviešu identitātes atbalsta biedrību” un Latvijas Kristīgo skolotāju asociāciju.

Dalība konferencē ir bez maksas. Dalībai konferencē lūgums iepriekš pieteikties līdz 2013. gada 2. decembrim , rakstot uz e-pastu ievaberzina2@gmail.com.

Konferences dienas kārtība pieejama šeit.

Konferences laikā tiks nodrošināta videotranslācija biedrības „Asociācija Ģimene” mājas lapā.

Konference notiek EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 „NVO Fonds” programmas projekta „Pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalība dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un īstenošanā”  ietvarā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

© 2016 Īsta Mīlestība Gaida. All rights reserved.